PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Mordy, znajduje się w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:
1.    papieru,
2.    tworzyw sztucznych,
3.    metali,
4.    opakowań wielomateriałowych,
5.    szkła,
6.    bioodpadów,
7.    popiołu,
8.    mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9.    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10.  zużytych opon,
11.  zużytych baterii i akumulatorów,
12.  odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
13.  przeterminowanych leków,
14.  odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
15.  odpadów niebezpiecznych,
16.  chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mordy. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszczają je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i soboty od 9:00 do 13:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed dostarczeniem odpadów.

Telefon kontaktowy: 25 641 54 00

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Justyna Kędziora
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-18 15:03:27
  • Liczba odsłon: 2143
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494047]

przewiń do góry